Ikalawang Yugto

Bakit lumilipad ang mga chinelas?

Unang Yugto

"Alam mo ba kung anong ibig sabihn kapag kinagat mo ang labi mo?"

Simula

K I S M E T : Ang simula

|| K I S M E T ||

New story: Taglish (Tagalog & English)