Madeira! Extra Stories

Extra Story I

Isang hapon, habang pauwi sina Cider at Kryd…