Mirth Galere “Madeira!”

30656680_1912406392116796_6306452591278555136_n
Art by: GK Creations || Art inspired by Kitchen Princess!

High School, Friendship, Romantic -Comedy


Ito si Kryd, isang average na highschooler na nagaaral sa Beautiful Unusual Lovely Occult Kudos School, or BULOK for short.

Kasama ang kanyang mga kaibigan na kilala bilang ang grupong “Madeira!”, sundan ang kanilang adventure sa huling taon nila sa high school.


Chapters || Characters || Art || Extra Stories || Back

About Me

Confused writer wanna-be. Struggling to find her North Star. Weird. Dorky. Anime fanatic and casual gamer.

%d bloggers like this: