I Guess That’s Love!


received_2144873362393291
Credit: Nikoi

 

Romance, Comedy, Drama


“Si Layla Felice, isang babaeng no boyfriend since birth,
isang taong hindi naniniwala sa pag – ibig.

Pero nang makilala nya ang isang “playboy” (ayon sa kanya) na tulad ni Cyan,
tila bumaliktad ang mundo nya.

Maniniwala na kaya sya sa love?”


Art || Chapters || Characters || Screenplay || Back

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.